I. Sân Golf

  • Thi công sân tập golf
  • Thi công sân golf
  • Thi công mặt cỏ, hệ thống tưới, hệ thống thoát nước.
  • Cung cấp trang thiết bị bảo dưỡng sân.

20140806152617golf-be7b9.JPG

SAN-GOLF-1.jpg
 
II. Sân patin
IMG_0005.JPG
 
III. Sân bóng chày
yankee-stadium-gif.gif